Összeállította: László Márton, munkatársak: Stefano Bottoni, Novák Zoltán
Román állambiztonsági szótár
 

A Securitate irattermelési- és tárolási rendszeréhez kapcsolódó fogalmak


fondul anchetă/fond urmărire penală:
vizsgálati és nyomozati dossziék, katonai törvényszékek iratai, börtönök, munkatáborok, a kényszerlakhelyekkel és az elkobzott javakkal kapcsolatos iratokat tartalmazó állomány

fond de corespondenţă operativă:
A szakirodalom két eltérő adatot közölt erről az állományról.
1. azoknak a személyeknek a dossziéit tartalmazza, akik nevét kivették a BM nyilvántartásból (akik ellen nyomozást/megfigyelést folytattak, és bebizonyosodott, hogy nem folytatnak "ellenséges" tevékenységet)
2. A BM különböző egységei közötti, valamint a BM és a különböző állami szervek közötti levelezést, valamint magán- és jogi személyek kérvényeit, és egyéb, a felderítő-elhárító munka szempontjából nem lényeges adatokat tartalmazta.

fond documentar:
Részei:
1. az 1944 augusztus 23-a előtt Romániában működött állambiztonsági és titkosszolgálati intézmények iratai
2. A Securitate szervek összesítő jelentései, munkatervei és tájékoztató jelentései
3. A 1944. augusztus 23-a előtt működött pártokra, politikai szervezetekre, és egyéb olyan szervezetre vonatkozó iratok, amelyek felhasználhatóak voltak a Securitate munkájában.
Más adat szerint a "történelmi" értékű információkat tartalmazó állomány (volt politikai pártok, ellenállás, lágerek és munkatáborok, a Securitate módszerei, sajtó, egyházak és vallási csoportok)

fondul informativ:
a problémakörök és az intézményeket célzó vizsgálatok folyamán keletkezett megfigyelési- és felügyeleti dossziékat, valamint az 1944. augusztus 23-a előtt működött titkosszolgálatok operatív anyagait tartalmazó állomány

fondul reţea:
hálózati dossziékat tartalmazó állomány - a Securitate hálózatához tartozó személyek dossziéit (informátorok, rezidensek, alkalmi munkatársak), és a valamint Securitateval való együttműködést visszautasító személyek dossziéit tartalmazza

fondul neoperativ:
ebbe az állományba kerültek a nyugdíjazásuk után a Securitate, valamint a hadsereg kötelékében alkalmazott tisztek, altisztek, és civil alkalmazottak személyi dossziéi, valamint a titkos minősítésű, de műveleti fontossággal nem bíró iratok

fondul operativ:
műveleti (operatív) állomány. Lásd: fondul informativ

fondul operativ/fondul informativ:
operatív állomány - a megfigyelési és felügyeleti dossziékat magába foglaló állomány

fondul penal:
a politikai jellegű pereket tartalmazó állományVissza a címoldalra