összeállította: László Márton
munkatársak: Stefano Bottoni, Novák Zoltán

Román állambiztonsági szótár
 

 
 
 
Erdélyi Magyar Adatbank
    szótárak    » román állambiztonsági szótár
  kezdőbetük a b c d e f i l m n o p r s t u v  
 
 

| észrevételeim vannak

| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

   
keresés

kulcsszó:

 

d betű

Securitate tevékenységi körök
- Dosszié-típusok


dosar de problemă:
problémakör-dosszié - külföldi újságírók (ziarişti străini), egyházak-szekták (culte-secte), volt kizsákmányolók (foşti exploatatori), nacionalisták (nacionalişti), magyar nacionalisták naţionalisti maghiari), cionisták (sionişti), legionáriusok (legionari) artă-cultură (művészet-kultúra), presă-tipografii (sajtó-nyomdák), sănătate (egészségügy), justiţie (igazságszolgáltatás)

dosar de mediu:
közeg-dosszié - társadalmi csoportok, vallási felekezetek

dosar de obiectiv:
objektum-dosszié - intézmények, szervezetek

dosar individual:
személyi dosszié - magánszemélyek

dosar de anchetă:
vizsgálati/nyomozati dosszié - összeesküvések, ellenséges csoportok


Román állambiztonsági kifejezések szótára


date de identificare:
személyi (azonosító) adatok


destrămare:
elbomlasztás - olyan intézkedéssorozat, amely célja egy ellenséges vagy nemkívánatosnak minősített csoport felbomlasztása


dovezile neîndoielnice:
megdönthetetlen bizonyítékok (szószerint: minden kétséget kizáró bizonyítékok)


dosar compromiţător:
kompromittáló adatokat tartalmazó dosszié - az illető személy múltbeli bűneit, köztörvényes eseteit, vagy egyéb, kompromittálónak ítélt adatokat tartalmazó dosszié. Ennek a dossziénak a segítségével próbálták zsarolni azokat a személyeket, akiket informátornak kívántak beszervezni, és akik más módon (anyagi előnyök, állampolgári és hazafiúi kötelességekre való hivatkozás) nem voltak beszervezhetőek


dosar de anchetă (D.A.):
vizsgálati dosszié (a magyar állambiztonsági fogalomtárban: V-dosszié) Lásd: anchetă


domiciliu obligatoriu (D.O.):
kényszerlakhely


dosar de obiectiv (D.O.) :
objektum-dosszié
1. A potenciálisan veszélyes intézményekről vagy szervezetekről (pl. egyházak, kulturális vagy szakmai szervezetek, stb.) nyitott dosszié.
2. Az intézmények megfigyelésének/ellenőrzésének munkaformája. A dosszié része az illető intézményben ellenségesnek minősített személyek névjegyzéke is. Magyarországi terminológia szerint: objektum dosszié (O-dosszié)


dosar de mediu:
közeg-dosszié (?) A kommunista rendszer utolsó éveiben alkalmazott vizsgálattípus dossziéja, amelyet hasonló végzettségű személyek csoportjáról nyitottak, függetlenül azok politikai-, büntetett/büntetlen előéletétől, vagy munkahelyétől. Ilyen csoportok lehettek a művészek (írók, költők, zenészek), kutatók, orvosok, stb.


dosar de problemă:
az állambiztonságra veszélyként érzékelt társadalmi jelenségekről, folyamatokról, csoportokról vagy szervezetekről nyitott dosszié (Pl. vallási csoportok, volt politikai foglyok, stb.). Úgy tűnik, hogy a problémakörök szerinti dossziékba az egyes személyeknek mappákat (mapă personală) nyitottak, és amennyiben adatokkal rendelkeztek az "ellenséges" tevékenységéről, csak akkor nyitottak dossziét róla.


dosar individual:
egyéni adatgyűjtési dosszié. Lásd: acţiune (individuală) informativă


dosar penal (D.P.):
bűnügyi dosszié. Lásd: urmărire penală


dosar personal:
személyi dosszié - az alkalmi munkatársaktól, informátorokról, rezidensekről, a konspiratív lakások fenntartóiról készített személyi dosszié


dosar de urmărire penală:
nyomozati dosszié. Lásd: urmărire penală


dosar de reţea (D.R.):
hálózati dosszié (a magyarországi terminológia szerint: M-dosszié)


dosar de supraveghere informativă:
felügyeleti dosszié. Lásd: supraveghere informativă


dosar de urmărire informativă (D.U.I.):
megfigyelési dosszié (?) Az megfigyelés során összegyűlt dokumentumokat (tájékoztató jelentések, jegyzékek, stb.) gyűjtő dosszié. (Magyarországi terminológia szerint figyelő dosszié, F-dosszié) Lásd: urmărire informativă


dosar de verificare (D.V.):
ellenőrzési dosszié. Lásd: verificare informativă


dosar de verificare prealabilă:
előzetes ellenőrzési dossziéA Securitate szervezeti felépítése
- 1948. augusztus 30-án hozták létre, elnevezése Országos Népbiztonsági Igazgatóság (Direcţia Generală a Securităţii Poporului - DGSP). Felépítése:


Direcţia I. Informaţii interne:
Belső Hírszerzési Igazgatóság

Direcţia a II-a Contrasabotaj:
Szabotázs-elhárítási Igazgatóság

Direcţia a III-a Contraspionaj în închisori şi poliţie:
Rendőrség és Fegyintézetek Belső Elhárítási Igazgatósága

Direcţia a IV-a Contraspionaj în forţele armate:
Fegyveres Erők Belső Elhárítási Igazgatósága

Direcţia a V-a Anchete penale:
Bűnügyi Vizsgálatok Igazgatósága

Direcţia a VI-a Protecţia ministerelor:
Miniszterek/minisztériumok Védelmének Igazgatósága

Direcţia a VII-a Technică:
Technikai Igazgatóság

Direcţia a VIII-a Cadre:
Személyzeti Igazgatóság

Direcţia a IX-a Politică:
Politikai Igazgatóság

Direcţia a X-a Administrativă:
Ügyviteli/Adminisztratív Igazgatóság


A Securitate szervezeti felépítése
- 1951. március 30-án újjászervezték a Securitatet, új neve: Országos Állambiztonsági Igazgatóság (Direcţia Generală a Securităţii Statului-DGSS). Felépítése:


Direcţia A Informaţii externe:
Külföldi Hírszerzési Igazgatóság

Direcţia B Contraspionaj:
Kémelhárítási Igazgatóság

Direcţia C Contrasabotaj:
Szabotázs-elhárítási Igazgatóság

Direcţia D Transporturi:
Szállítás[biztosítási] Igazgatóság

Direcţia E Contraspionaj în Miliţie:
Milícia belső elhárítási Igazgatósága

Direcţia F Supraveghere:
Megfigyelési Igazgatóság

Direcţia G Anchete penale:
Bűnügyi Vizsgálatok Igazgatósága

Direcţia H Contraspionaj în forţele armate:
Fegyveres Erők Belső Elhárítási Igazgatósága

Direcţia I Protecţia conducerii partidului:
Pártvezetés személyi biztonságát felügyelő Igazgatóság

Direcţia J Cadre şi şcoli:
Oktatási- és Káderigazgatóság

Direcţia K Administrativă:
Ügyviteli/Adminisztratív Igazgatóság

Direcţia L Politică:
Politikai Igazgatóság


A Securitate szervezeti felépítése
- 1956. július 11-én újjászervezték a Belügyminisztériumot, ennek keretében a Securitatet is. Az új szervezeti felépítés:


Direcţia I Informaţii externe:
Külföldi Hírszerzési Igazgatóság

Direcţia a II-a Contraspionaj:
Belső Elhárítási Igazgatóság

Direcţia a III-a Informaţii interne:
Belföldi Hírszerzési Igazgatóság

Direcţia a IV-a Contrasabotaj:
Szabotázs-elhárítási Igazgatóság

Direcţia a V-a Contraspionaj în forţele armate:
Fegyveres Erők Belső Elhárítási Igazgatósága

Direcţia a VI-a Transporturi:
Szállítás[biztosítási] Igazgatóság

Direcţia a VII-a Filaj şi investigaţii (Supraveghere):
Megfigyelési(?) és Vizsgálati ( Ellenőrzési) Igazgatóság

Direcţia a VIII-a Anchete penale:
Bűnügyi Vizsgálatok Igazgatósága

Direcţia a IX-a Paza demnitarilor:
Őrző-védő Igazgatóság

Direcţia Cadre:
Személyzeti Igazgatóság

Direcţia Administrativă:
Ügyviteli/Adminisztratív Igazgatóság


A Securitate szervezeti felépítése
- 1967. szeptember 13-án újra átalakítják a Securitate szervezetét. Új neve Állambiztonsági Főigazgatóság (DS - Departamentul Securităţii) Az új szervezeti felépítés:


Direcţia Generală de Informaţii interne:
Általános Belföldi Hírszerzési Igazgatóság

Direcţia I (Informaţii interne):
I. Igazgatóság (Belföldi hírszerzés)

Direcţia a II-a (Contraspionaj economic):
II. Igazgatóság (Gazdasági kémelhárítás)

Direcţia Generală de Contraspionaj:
Általános Kémelhárítási Igazgatóság

Direcţia a III-a (Contraspionaj):
III. Igazgatóság (Kémelhárítás)

Direcţia a IV-a (Contraspionaj militar):
IV. Igazgatóság (Katonai kémelhárítás)

Direcţia Generală de Informaţii externe:
Általános Külföldi Hírszerzési Igazgatóság

Direcţia Generală technico-operativă şi de înzestrare:
Általános Technikai Igazgatóság

Direcţia a VIII-a (Protecţia conduceri partidului):
VIII. Igazgatóság (Pártvezetők személyi védelme)

Direcţia a IX-a (Supraveghere):
Igazgatóság (Ellenőrzés)

Direcţia a X-a (Anchete penale):
Igazgatóság (Bűnügyi vizsgálatok)

Direcţia Securităţii Bucureştiului:
Bukaresti Securitate Igazgatóság


A Securitate szervezeti felépítése
- 1972. április 19-én újjászervezték a Securitate-t, új neve: Állambiztonsági Igazgatóságok (Direcţiile de Securitate - DS). Az új szervezeti felépítés:


Direcţia Generală de Informaţii interne:
Általános Belföldi Hírszerzési Igazgatóság

Direcţia I (Informaţii interne):
I. Igazgatóság (Belföldi hírszerzés)

Direcţia a II-a (Contraspionaj economic):
II. Igazgatóság (Gazdasági kémelhárítás)

Direcţia Generală de Contraspionaj:
Általános Kémelhárítási Igazgatóság

Direcţia a III-a (Contraspionaj):
III. Igazgatóság (Kémelhárítás)

Direcţia a IV-a (Contraspionaj militar):
IV. Igazgatóság (Katonai kémelhárítás)

Direcţia Generală Technico-Operativă:
Általános Technikai-operatív Igazgatóság

Direcţia a V-a (Instalarea aparatelor de supraveghere):
V. Igazgatóság (Lehallgatókészülékek elhelyezése)

Direcţia a VI-a (Identificarea şi localizarea literaturii clandestine):
VI. Igazgatóság (Illegális kiadványok azonosítása)

Direcţia a VII-a (Echipament şi material special):
VI. Igazgatóság (Különleges anyagok és felszerelések)

Direcţia a VII-a (Protecţia conduceri partidului):
VII. Igazgatóság (Pártvezetők személyi védelme)

Direcţia a IX-a (Supraveghere):
IX. Igazgatóság (Megfigyelés)

Direcţia a X-a (Anchete penale):
X. Igazgatóság (Bűnügyi vizsgálatok)

Departamentul de Informaţii Externe (DIE):
Külföldi Hírszerzési Részleg


A Securitate szervezeti felépítése
- 1973. június 27-én újra átszervezték a Securitate-t. Új felépítése:


Direcţia I (Informaţii interne):
I. Igazgatóság (Belföldi hírszerzés)

Direcţia a II-a (Contrainformaţii în sectoarele economice):
II. Igazgatóság (Gazdasági kémelhárítás)

Direcţia a III-a (Contraspionaj):
III. Igazgatóság (Kémelhárítás)

Direcţia a IV-a (Contrainformaţii militare):
IV. Igazgatóság (Katonai kémelhárítás)

Direcţia a V-a (Securitate şi gardă):
V. Igazgatóság (Őrzés és védelem)

Departamentul de Informaţii Externe (DIE):
Külföldi Hírszerzési Részleg


A Securitate szervezeti felépítése
- 1989 decemberében a következő volt a Securitate felépítése:


Direcţia I (Informaţii interne):
I. Igazgatóság (Belföldi hírszerzés)

Direcţia a II-a (Contrainformaţii în sectoarele economice):
II. Igazgatóság (Gazdasági kémelhárítás)

Direcţia a III-a (Contraspionaj):
III. Igazgatóság (Kémelhárítás)

Direcţia a IV-a (Contraspionaj militar):
IV. Igazgatóság (Katonai kémelhárítás)

Direcţia a V-a (Securitate şi gardă):
V. Igazgatóság (Őrzés és védelem)

Direcţia a VI-a (Anchete penale):
VI. Igazgatóság (Bűnügyi vizsgálatok)Vissza a címoldalra


 
kapcsolódó

» a szótárról
» felhasznált forrásanyag
» Állambiztonsági értelmezõ szótár (Magyarország)

más szótárak

» Dicţionar de localităţi din Transilvania
» Dicţionar român-maghiar
» Elkészült a szótár.ro mobilverziója!
» Magyar-román szótár
» Orvos - beteg mikroszótár (µDic)
» Román-magyar banki szótár
» Román-magyar jogi szótár
» Román-magyar szótár
» Romániai intézmények magyar elnevezése
» Társadalomtudományi szótár

 
           

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék