összeállította: László Márton
munkatársak: Stefano Bottoni, Novák Zoltán

Román állambiztonsági szótár
 

 
 
 
Erdélyi Magyar Adatbank
    szótárak    » román állambiztonsági szótár
  kezdőbetük a b c d e f i l m n o p r s t u v  
 
 

| észrevételeim vannak

| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

   
keresés

kulcsszó:

 

Securitate irattípusok

A Securitate által termelt iratanyag a következő főbb irattípusokban készült:

Plan de măsuri:
Intézkedési terv
Az illető akcióban foganatosítandó intézkedéseket sorolja fel.
Először a nyomozott személy adatait, majd a nyomozás megkezdésének okait taglalja. Ezekután a kitűzött célok felsorolása következnek, majd a célok eléréséhez szükséges intézkedések felsorolása az elvégzésre kitűzött határidő, és a feladat végrehajtásáért felelős személy feltüntetésével.

Proces-verbal de interogatoriu:
Kihallgatási jegyzőkönyv
Kérdés-felelet formájában a Securitate tiszt kérdései, valamint a gyanúsítottak válaszait tartalmazza.

Raport de investigaţii:
Nyomozati jelentés
Az akció folyamán, vagy annak lezárásakor készített jelentés, amely a célszemélyről begyűjtött adatokat összegi. Készíthette Securitate, vagy Milícia tiszt.

Nota informativă:
Tájékoztató jegyzék
Egy adott esetre vagy személyre vonatkozó, az informátor által, vagy az informátor tájékoztatása alapján a tartótisztje által papírra vetett adatok. A fejlécen feltüntették: a jegyzék keltét, az informátor fedőnevét, a tartótiszt nevét és rangját, annak a konspirált lakásnak a nevét, ahol a találkozás lezajlott
A tájékoztató szövege után az illető ügyön dolgozó tiszt feljegyzése (Nota secţiei/Notă/Menţiune/Nota ofiţerului - N.O.) következett, amelyben pár sorban ismertette hogy a jelentés milyen ügyhöz/nyomozati anyaghoz tartozik.
Ezután felültették a kijelölt feladatokat (sarcini trasate), vagyis az illető ügynök/besúgó milyen feladatokat kapott az illető ügyben.
A meghozott intézkedések (măsuri luate) részben az illető jegyzék(ben lévő információk) felhasználási módját, és az ügyben meghozott más intézkedéseket tüntették fel.
E két utóbbi rész az N.B. (Nota Biroului) rövidítéssel is jelölhették.

Raport informativ:
Tájékoztató jelentés
Ugyanolyan, mint a Tájékoztató jegyzék

Notă-raport:
Jelentési jegyzék
1. besúgó szóbeli jelentése alapján a tartótiszt által elkészített jelentés
2. valamilyen operatív intézkedésről (pl. házkutatás) az azt végrehajtó tiszt jelentése. Felépítése hasonló a Tájékoztató jegyzékével.

Notă de analiză:
Elemzési jegyzék
1. Egy bizonyos fokú munkaforma (pl. felügyelet vagy megfigyelés) alatt lévő személyről begyűjtött információkat összegez, és további intézkedéseket javasol.
2. Securitate tartótiszt által időszakosan összeállított elemzés, amely egy adott informátorral kapcsolatos (tevékenysége, a vele való kapcsolattartásban alkalmazott módszerek és technikák)Vissza a címoldalra


 
kapcsolódó

» a szótárról
» felhasznált forrásanyag
» Állambiztonsági értelmezõ szótár (Magyarország)

más szótárak

» Dicţionar de localităţi din Transilvania
» Dicţionar român-maghiar
» Elkészült a szótár.ro mobilverziója!
» Magyar-román szótár
» Orvos - beteg mikroszótár (µDic)
» Román-magyar banki szótár
» Román-magyar jogi szótár
» Román-magyar szótár
» Romániai intézmények magyar elnevezése
» Társadalomtudományi szótár

 
           

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék